Selecteer een pagina
Een centrumvisie die echt resultaat oplevert?

Een centrumvisie die echt resultaat oplevert?

Amsterdam: parkeren is duur, het centrum bijna onbereikbaar, de horeca vaak ongastvrij. ‘Je hoeft niet te komen’, zei de onvriendelijke vrouw in een bekende broodjeszaak tegen me, ‘Blijf je toch lekker weg?’ Bijdehand, zelfverzekerd en onafhankelijk zitten absoluut in het Amsterdamse DNA.

En toch blijven de mensen komen. Al eeuwenlang oefent de hoofdstad een grote aantrekkingskracht uit. Het DNA werkt als een reuzenmagneet. Amsterdam is authentiek en autonoom: dat wil men ervaren, ook in Coronatijd.

Gemeenten waar dit minder vanzelfsprekend is, staan voor de uitdaging om hun centrum of binnenstad weer of meer aantrekkelijk te maken voor bezoekers, ondernemers en natuurlijk de eigen inwoners.

Prioriteiten

Om dat te bereiken stelt men vaak een centrum- of binnenstadsvisie op, die gekoppeld moet zijn aan het overige gemeentelijk beleid op onder meer economisch gebied. Onderzoeken en inspraakronden resulteren in fraai gekleurde plaatjes, schema’s en lijsten met cijfers: looplijnen van bezoekers, vergelijking met andere steden, etc. Uiteindelijk staan er veel maatregelen, initiatieven en projecten in, die bovenop de reeds lopende projecten komen.

Aangezien de meeste budgetten beperkt zijn zul je dus keuzes moeten maken en prioriteiten aanbrengen.

Richting

Het DNA van een plaats is de maatlat voor dit soort keuzes: wat past wel en wat past niet? Het is een maatlat waarvan iedere betrokkene weet en voelt dat het klopt. Dat zorgt niet alleen voor draagvlak maar ook voor een heldere prioriteitsstelling en richting.

Je moet weten waar je vandaan komt als (binnen)stad en waar je naartoe gaat. Anders gaat het net als Alice in Wonderland, die aan het Witte Konijn vraagt:

‘Kunt u me vertellen waar ik naartoe moet gaan?

‘Waar wil je dan naartoe?

‘Dat weet ik niet

‘Als je niet weet waar je naartoe wilt, maakt het ook niet uit waar je heen gaat.

Sturing

De beschrijving van het plaatselijke DNA zorgt voor een duidelijk beginpunt van waaruit een visie kan worden geformuleerd die de betrokkenen herkennen, die kan dienen als sturingsmechanisme voor alle projecten en initiatieven zodat u binnen het budget blijft en zichtbaar resultaten boekt.

Wilt u ook uw plaatselijke DNA gebruiken als basis voor een centrumvisie die niet alleen verbindt maar ook praktisch toepasbaar is en zorgt voor een efficiënte besteding van uw budget? Neem contact op met Hans van den Brink van The History Store 06-53646415 of info@historystore.nl.

Boeken van Hans van den Brink

Boeken van Hans van den Brink

_DSC1310

Heeft u iets te vieren en/of wilt u meer omzet, klanten, bezoekers en medewerkers?

Boeken, E-books, verhalen, bedrijfsbiografieën, jubileumboeken, -kranten en -bladen. Hans van den Brink ontdekt en beschrijft het DNA, het karakteristieke van uw bedrijf, organisatie, gemeente of gebied. Daarmee kunt u zich onderscheiden om aantrekkelijker te worden voor – nieuwe – medewerkers en relaties. Het jubileumboek als marketinginstrument!

Tot nu toe zijn er veertien boeken van zijn hand verschenen. Voor een overzicht klik hier. Daarnaast schreef hij honderden verhalen en enkele e-books.

‘Wij zijn heel tevreden over het boek dat Hans van den Brink voor ons heeft geschreven. Wij geven dit boek aan klanten, relaties, prospects en sollicitanten, omdat hierin beter verwoord is wie wij zijn en wat we doen dan we zelf kunnen uitleggen.’ (Directeur ICT-bureau Aranea)

Het verhaal van Pinksteren

Het verhaal van Pinksteren

WAT IS DE BETEKENIS VAN PINKSTEREN NU EIGENLIJK?

Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord voor vijftig: ‘pentékosté’. Het Franse woord is ‘Pentecôte’, Engelsen zeggen ‘Pentecost’.

Eerste Pinksterdag is de vijftigste dag van de Paastijd. Pinksteren is de voltooiing van Pasen. Vroeger werd met ’pentékosté’ de hele periode van vijftig dagen aangeduid. Met Pinksteren wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht. Het is de negenenveertigste dag ná Pasen, of volgens een andere definitie de vijftigste dag ván Pasen.

Na Jezus’ dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang (tot Hemelvaart) de steun van zijn aanwezigheid gehad waarbij hij hun nog eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat hij gedaan had tijdens zijn openbare optreden. Op de veertigste dag van Pasen (niet de veertigste dag na Pasen) werden de leerlingen door Jezus’ Hemelvaart alleen achtergelaten. Wel had hij beloofd dat hij de Geest van God, de Heilige Geest zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en hen de kracht zou geven om getuigen van het evangelie te zijn. Op de vijftigste dag van Pasen, tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren, kwam de beloofde Heilige Geest dan ook over de discipelen.

Een centrumvisie die echt resultaat oplevert?

Een centrumvisie die echt resultaat oplevert?

Amsterdam: parkeren is duur, het centrum bijna onbereikbaar, de horeca vaak ongastvrij. ‘Je hoeft niet te komen’, zei de onvriendelijke vrouw in een bekende broodjeszaak tegen me, ‘Blijf je toch lekker weg?’ Bijdehand, zelfverzekerd en onafhankelijk zitten absoluut in het Amsterdamse DNA.

En toch blijven de mensen komen. Al eeuwenlang oefent de hoofdstad een grote aantrekkingskracht uit. Het DNA werkt als een reuzenmagneet. Amsterdam is authentiek en autonoom: dat wil men ervaren, ook in Coronatijd.

Gemeenten waar dit minder vanzelfsprekend is, staan voor de uitdaging om hun centrum of binnenstad weer of meer aantrekkelijk te maken voor bezoekers, ondernemers en natuurlijk de eigen inwoners.

Prioriteiten

Om dat te bereiken stelt men vaak een centrum- of binnenstadsvisie op, die gekoppeld moet zijn aan het overige gemeentelijk beleid op onder meer economisch gebied. Onderzoeken en inspraakronden resulteren in fraai gekleurde plaatjes, schema’s en lijsten met cijfers: looplijnen van bezoekers, vergelijking met andere steden, etc. Uiteindelijk staan er veel maatregelen, initiatieven en projecten in, die bovenop de reeds lopende projecten komen.

Aangezien de meeste budgetten beperkt zijn zul je dus keuzes moeten maken en prioriteiten aanbrengen.

Richting

Het DNA van een plaats is de maatlat voor dit soort keuzes: wat past wel en wat past niet? Het is een maatlat waarvan iedere betrokkene weet en voelt dat het klopt. Dat zorgt niet alleen voor draagvlak maar ook voor een heldere prioriteitsstelling en richting.

Je moet weten waar je vandaan komt als (binnen)stad en waar je naartoe gaat. Anders gaat het net als Alice in Wonderland, die aan het Witte Konijn vraagt:

‘Kunt u me vertellen waar ik naartoe moet gaan?

‘Waar wil je dan naartoe?

‘Dat weet ik niet

‘Als je niet weet waar je naartoe wilt, maakt het ook niet uit waar je heen gaat.

Sturing

De beschrijving van het plaatselijke DNA zorgt voor een duidelijk beginpunt van waaruit een visie kan worden geformuleerd die de betrokkenen herkennen, die kan dienen als sturingsmechanisme voor alle projecten en initiatieven zodat u binnen het budget blijft en zichtbaar resultaten boekt.

Wilt u ook uw plaatselijke DNA gebruiken als basis voor een centrumvisie die niet alleen verbindt maar ook praktisch toepasbaar is en zorgt voor een efficiënte besteding van uw budget? Neem contact op met Hans van den Brink van The History Store 06-53646415 of info@historystore.nl.

Geschiedenis Koningsdag

Geschiedenis Koningsdag

Koningsdag is in 1885 begonnen als Prinsessedag.

Wilhelmina

Op 31 augustus 1885 werd in Nederland ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van Prinses Wilhelmina de eerste Prinsessedag gevierd. Deze dag was de voorloper van Koninginnedag. Het initiatief komt van de liberalen, die met het feest de nationale eenheid wilden benadrukken. Na het overlijden van Koning Willem III op 23 november 1890 werd Wilhelmina Koningin, onder regentschap van haar moeder Koningin Emma. In 1891 werd in Nederland de eerste echte Koninginnedag gevierd. Koningin Wilhelmina en haar familie waren niet aanwezig bij de festiviteiten op Koninginnedag. Koninginnedag was in die jaren ook de laatste dag van de schoolvakantie, waardoor deze dag al snel een feestdag voor kinderen werd. Op 31 augustus 1902 groeide Koninginnedag uit tot een echt volksfeest. De bevolking vierde toen namelijk ook het bericht dat Koningin Wilhelmina net hersteld was van een ernstige ziekte.

Juliana

In september 1948 volgde Koningin Juliana haar moeder op. Zij vierde net als Koningin Wilhelmina Koninginnedag op haar eigen verjaardag: 30 april, voor het eerst in 1949. De Koningin en haar familie namen op het bordes van Paleis Soestdijk een defilé af. Veel Nederlanders liepen in een kilometerslange rij langs het bordes en gaven de Koninklijke Familie bloemen en geschenken. Dit bloemendefilé was vanaf midden jaren ’50 op de televisie te zien. Onder Koningin Juliana werd Koninginnedag een officiële vrije dag en de viering groeide uit tot een nationale feestdag, die in het teken staat van saamhorigheid.

Beatrix

Koningin Beatrix besloot bij haar aantreden als Koningin, uit respect voor haar moeder, Koninginnedag op 30 april te blijven vieren. Ze koos ervoor niet de mensen naar haar toe te laten komen, maar juist zelf naar de mensen toe te gaan. Een praktische overweging bij deze datum was dat de activiteiten die onlosmakelijk met deze dag waren verbonden doorgaans in de buitenlucht plaatsvonden en dus gebaat waren bij een gerede kans op weersomstandigheden die zich hiervoor lenen. Samen met andere leden van de Koninklijke Familie bezocht ze ieder jaar een of twee gemeenten in Nederland, om daar Koninginnedag te vieren.

Bron: koninklijkhuis.nl

E-Book "DNA en gebiedsontwikkeling ontvangen?"

Je aanvraag is succesvol ontvangen. We hebben een bevestigingsmail naar je email adres gestuurd.

Pin It on Pinterest