Selecteer een pagina
DNA als leidraad voor gebiedsontwikkeling

DNA als leidraad voor gebiedsontwikkeling

Adviesbureau The History Store helpt een gebied, stad of wijk bij het ontdekken en gebruiken van het DNA als leidraad bij ontwikkelingen op ruimtelijk, economisch en/of sociaal terrein.

Een goed voorbeeld is het centrum van Emmeloord waar na dik tien jaar van plannen, overleg en juridische handelingen nagenoeg niets van het centrumplan terechtgekomen is. The History Store stelt voor om het DNA als leidraad te nemen voor een gezamenlijke plaatsbepaling, verbinding tussen betrokkenen en inspiratie voor de toekomst, zoals voortreffelijk verwoord in het artikel ‘Laat het DNA leidraad zijn op Deel’ in De Stentor van 26 februari 2015. Download HIER het artikel.

The History Store helpt Masterplan rijksmonument door besluitvorming heen

The History Store helpt Masterplan rijksmonument door besluitvorming heen

Een mooi voorbeeld van hoe The History Store kan helpen in de besluitvorming is het Masterplan voor het Rijnlandshuis, het uit 1641 stammende rijksmonument in Spaarndam. Het Masterplan is het product van jarenlange samenwerking tussen gemeente en ontwikkelaar. Er heeft met alle betrokkenen afstemming plaatsgevonden, voordat het in de besluitvorming is gebracht. Toch lijkt het plan schipbreuk te lijden bij de Welstands- en de Monumentencommissie, waardoor stagnatie en zelfs afbreuk van het planproces dreigt.

Men vraagt The History Store om een historische onderbouwing te leveren voor het masterplan en de plankaart. Functioneel historisch onderzoek resulteert in een gedegen en toegankelijke beschrijving van het DNA van de omgeving, toegespitst op het plangebied: het Rijnlandshuis met bijbehorend terrein. Het resultaat is dat het hierdoor onderbouwde Masterplan door de commissies komt en dat het planproces kan doorgaan. Download het fraai vormgegeven rapport HIER

Boeken van Hans van den Brink

Boeken van Hans van den Brink

_DSC1310

Heeft u iets te vieren en/of wilt u meer omzet, klanten, bezoekers en medewerkers?

Boeken, E-books, verhalen, bedrijfsbiografieën, jubileumboeken, -kranten en -bladen. Hans van den Brink ontdekt en beschrijft het DNA, het karakteristieke van uw bedrijf, organisatie, gemeente of gebied. Daarmee kunt u zich onderscheiden om aantrekkelijker te worden voor – nieuwe – medewerkers en relaties. Het jubileumboek als marketinginstrument!

Tot nu toe zijn er veertien boeken van zijn hand verschenen. Voor een overzicht klik hier. Daarnaast schreef hij honderden verhalen en enkele e-books.

‘Wij zijn heel tevreden over het boek dat Hans van den Brink voor ons heeft geschreven. Wij geven dit boek aan klanten, relaties, prospects en sollicitanten, omdat hierin beter verwoord is wie wij zijn en wat we doen dan we zelf kunnen uitleggen.’ (Directeur ICT-bureau Aranea)

DNA en de omgevingsvisie

DNA en de omgevingsvisie

Omgevingsvisie Wat is er nodig voor de Omgevingswet, waar iedere gemeente en burger vanaf 2021 mee te maken krijgt? Dat begint met de omgevingsvisie, waarin iedere gemeente antwoord geeft op de vraag: wie zijn we en hoe vertalen we dat in de fysieke leefomgeving? De omgevingsvisie is een integraal strategisch plan voor de fysieke leefomgeving (ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud) op terreinen als:

  • ruimtelijke ontwikkeling;
  • natuur en milieu;
  • cultureel erfgoed;
  • water en gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
  • verkeer en vervoer.

Integraal Het integrale karakter van de omgevingsvisie leidt ertoe dat over heden niet meer per domein aparte strategische visies ontwikkelen, maar in samenhang. Omdat alle sectorale invalshoeken in de omgevingsvisie samenkomen, wordt een duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving bevorderd. De verplichting voor Rijk en provincies om één omgevingsvisie vast te stellen reduceert de bestuurlijke lasten. In het huidige stelsel moeten immers diverse visies worden opgesteld. Voor gemeenten wordt een bestuurlijke lastenverlichting bereikt omdat de omgevingsvisie op dat niveau niet verplicht is, en de verplichte structuurvisie verdwijnt.

DNA In grote lijnen komt het er bij een omgevingsvisie op neer om vast te stellen a. wie zijn we als gemeente, provincie en land? en b. wie willen we zijn? Om antwoord te kunnen geven op de vraag: ‘Wie zijn we?’ moet je eerst het DNA vaststellen. Want om te weten waar je naartoe kunt, zul je voor alles moeten weten waar je vandaan komt. In onze ervaring fungeert het DNA als verbindende leidraad bij ontwikkelingen. The History Store heeft zich gespecialiseerd in het blootleggen van het DNA van gemeenten en gebieden als onderlegger van visie, beleid en concrete projecten. Dat doen we samen met alle betrokkenen: inwoners, ondernemers, ambtenaren, politici, bestuurders, hulpdiensten, woningbouwverenigingen, etc. Zo wordt het DNA – en dus later de omgevingsvisie – een beetje van ons allemaal. Dit bredere draagvlak vergemakkelijkt de participatie en bevordert de acceptatie.

Benieuwd hoe The History Store u op weg kan helpen met de – voorbereiding van – de omgevingsvisie? Bel Hans van den Brink 06-53646415.

 

Film: Ministerie van I&M

Inzet plaatselijk DNA vermindert winkelleegstand

Inzet plaatselijk DNA vermindert winkelleegstand

Een gedegen analyse van het lokale DNA laat zien hoe aantrekkelijk een (centrum)gebied is, wat de potentie is en waar het aan ontbreekt. Dit is de basis voor een concrete visie, die vrij snel in actie kan worden omgezet. 

Een gebied is aantrekkelijker als het een herkenbaar karakter heeft. Dat lijkt een hele uitdaging in deze tijd waarin veel centra qua (winkel)aanbod op elkaar lijken. Daarom onderzoeken wij het DNA, het oorspronkelijke karakter. Dat is in onze ervaring in het verleden te vinden: kijken naar het verleden met het oog op de toekomst. Dit DNA is de basis van het eigen verhaal van het gebied. Dat dient als onderlegger voor een visie op ruimtelijke en economische ontwikkelingen met daarbij passende concrete projecten en maatregelen. Winkels en horeca kunnen onderdeel vormen van het gemeentebeleid gericht op het aantrekken van inwoners, ondernemers en toeristen. Meer (nieuwe) bezoekers van binnen en buiten de gemeente betekent betere koopstromen en dus vermindering van de winkelleegstand. Gemeente en ondernemers moeten daarvoor de handen ineenslaan.

Aantrekkelijkste Binnenstad Dit was bijvoorbeeld het geval in Arnhem, waar het stadsbestuur al in de negentiende eeuw met succes heeft geprobeerd om welgestelde inwoners aan te trekken. Een van de pijlers van het Arnhemse beleid vormde het faciliteren van de vestiging van winkels ’van niveau’.  Niet voor niets telt Arnhem vandaag de dag nog een groot aantal exclusieve winkels in het centrum, dat een paar jaar geleden nog werd uitgeroepen tot ’Aantrekkelijkste Binnenstad van Nederland’. Het verminderende draagvlak en de toenemende mobiliteit leiden tot een zoektocht naar centra die het aantrekkelijkst zijn. Dat hoeven niet per sé de grootste winkelgebieden te zijn. De toekomst van een winkelgebied kan juist liggen in het aantrekken van een specifieke doelgroep, zoals in het centrum van Arnhem. Dit vermindert de kans op leegstand.

Maatlat Het DNA zorgt voor herkenbaarheid en dus aantrekkingskracht, maar niet voor iedereen. Want niet alles past bij ieder gebied! Als je je te breed profileert, word je onherkenbaar en dus onaantrekkelijk. Een heldere profilering is essentieel voor het aantrekken van (nieuwe) inwoners, ondernemers en winkelend publiek. Het DNA van een plaats is een maatlat voor keuzes: wat past wel en wat past niet? Het is een maatlat waarvan iedere betrokkene weet en voelt dat het klopt.

Wilt u ook het plaatselijke DNA inzetten tegen winkelleegstand in uw gemeente of regio? Neem contact op met Hans van den Brink van The History Store 06-53646415 of info@historystore.nl.

Een centrumvisie die echt resultaat oplevert?

Een centrumvisie die echt resultaat oplevert?

Amsterdam: parkeren is duur, het centrum bijna onbereikbaar, de horeca vaak ongastvrij. ‘Je hoeft niet te komen’, zei de onvriendelijke vrouw in een bekende broodjeszaak tegen me, ‘Blijf je toch lekker weg?’ Bijdehand, zelfverzekerd en onafhankelijk zitten absoluut in het Amsterdamse DNA.

En toch blijven de mensen komen. Al eeuwenlang oefent de hoofdstad een grote aantrekkingskracht uit. Het DNA werkt als een reuzenmagneet. Amsterdam is authentiek en autonoom: dat wil men ervaren, ook in Coronatijd.

Gemeenten waar dit minder vanzelfsprekend is, staan voor de uitdaging om hun centrum of binnenstad weer of meer aantrekkelijk te maken voor bezoekers, ondernemers en natuurlijk de eigen inwoners.

Prioriteiten

Om dat te bereiken stelt men vaak een centrum- of binnenstadsvisie op, die gekoppeld moet zijn aan het overige gemeentelijk beleid op onder meer economisch gebied. Onderzoeken en inspraakronden resulteren in fraai gekleurde plaatjes, schema’s en lijsten met cijfers: looplijnen van bezoekers, vergelijking met andere steden, etc. Uiteindelijk staan er veel maatregelen, initiatieven en projecten in, die bovenop de reeds lopende projecten komen.

Aangezien de meeste budgetten beperkt zijn zul je dus keuzes moeten maken en prioriteiten aanbrengen.

Richting

Het DNA van een plaats is de maatlat voor dit soort keuzes: wat past wel en wat past niet? Het is een maatlat waarvan iedere betrokkene weet en voelt dat het klopt. Dat zorgt niet alleen voor draagvlak maar ook voor een heldere prioriteitsstelling en richting.

Je moet weten waar je vandaan komt als (binnen)stad en waar je naartoe gaat. Anders gaat het net als Alice in Wonderland, die aan het Witte Konijn vraagt:

‘Kunt u me vertellen waar ik naartoe moet gaan?

‘Waar wil je dan naartoe?

‘Dat weet ik niet

‘Als je niet weet waar je naartoe wilt, maakt het ook niet uit waar je heen gaat.

Sturing

De beschrijving van het plaatselijke DNA zorgt voor een duidelijk beginpunt van waaruit een visie kan worden geformuleerd die de betrokkenen herkennen, die kan dienen als sturingsmechanisme voor alle projecten en initiatieven zodat u binnen het budget blijft en zichtbaar resultaten boekt.

Wilt u ook uw plaatselijke DNA gebruiken als basis voor een centrumvisie die niet alleen verbindt maar ook praktisch toepasbaar is en zorgt voor een efficiënte besteding van uw budget? Neem contact op met Hans van den Brink van The History Store 06-53646415 of info@historystore.nl.

E-Book "DNA en gebiedsontwikkeling ontvangen?"

Je aanvraag is succesvol ontvangen. We hebben een bevestigingsmail naar je email adres gestuurd.

Pin It on Pinterest