Selecteer een pagina

WAT IS DE BETEKENIS VAN PINKSTEREN NU EIGENLIJK?

Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord voor vijftig: ‘pentékosté’. Het Franse woord is ‘Pentecôte’, Engelsen zeggen ‘Pentecost’.

Eerste Pinksterdag is de vijftigste dag van de Paastijd. Pinksteren is de voltooiing van Pasen. Vroeger werd met ’pentékosté’ de hele periode van vijftig dagen aangeduid. Met Pinksteren wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht. Het is de negenenveertigste dag ná Pasen, of volgens een andere definitie de vijftigste dag ván Pasen.

Na Jezus’ dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang (tot Hemelvaart) de steun van zijn aanwezigheid gehad waarbij hij hun nog eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat hij gedaan had tijdens zijn openbare optreden. Op de veertigste dag van Pasen (niet de veertigste dag na Pasen) werden de leerlingen door Jezus’ Hemelvaart alleen achtergelaten. Wel had hij beloofd dat hij de Geest van God, de Heilige Geest zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en hen de kracht zou geven om getuigen van het evangelie te zijn. Op de vijftigste dag van Pasen, tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren, kwam de beloofde Heilige Geest dan ook over de discipelen.

E-Book "DNA en gebiedsontwikkeling ontvangen?"

Je aanvraag is succesvol ontvangen. We hebben een bevestigingsmail naar je email adres gestuurd.

Pin It on Pinterest