Selecteer een pagina

Een gedegen analyse van de huidige detailhandelsstructuur en het lokale DNA laat zien welke gebieden toekomst hebben, welke niet en waar het aan ontbreekt. Dit is de basis voor een concrete visie, die vrij snel in actie kan worden omgezet. In die visie moet allereerst het DNA zijn beschreven en waar detailhandel per gebied het beste past in de gemeente – en in sommige gevallen in de regio. Als het winkelbestand aansluit op het DNA van de plek is het per definitie aantrekkelijker zowel voor het winkelend publiek als de ondernemers en bewoners. Zo kunnen de winkels onderdeel vormen van het gemeentebeleid gericht op het aantrekken van inwoners, ondernemers en toeristen.

Aantrekkelijkste Binnenstad Dit is bijvoorbeeld het geval in Arnhem, waar het stadsbestuur al in de negentiende eeuw met succes heeft geprobeerd om welgestelde inwoners aan te trekken. Een van de pijlers van het Arnhemse beleid vormde het faciliteren van de vestiging van winkels ’van niveau’.  Niet voor niets telt Arnhem vandaag de dag nog een groot aantal exclusieve winkels in het centrum, dat een paar jaar geleden nog werd uitgeroepen tot ’Aantrekkelijkste Binnenstad van Nederland’. Het verminderende draagvlak en de toenemende mobiliteit leiden tot een zoektocht naar centra die het aantrekkelijkst zijn. Dat hoeven niet per sé de grootste winkelgebieden te zijn. De toekomst van een winkelgebied kan juist liggen in het aantrekken van een specifieke doelgroep, zoals in het centrum van Arnhem. Dit vermindert de kans op leegstand.

Maatlat Vanuit het DNA van de plaats weet je de functie per winkelgebied, en kun je daar vervolgens concrete acties aan verbinden. Afhankelijk van de visie op de totale structuur kun je bijvoorbeeld bepaalde winkels toevoegen en verouderde centra saneren. Je kunt maatschappelijke voorzieningen concentreren, ruimte bieden aan horeca of het voorzieningenpakket in een bepaald winkelgebied richten op een specifieke doelgroep. Het DNA van een plaats is een maatlat voor dit soort keuzes: wat past wel en wat past niet? Het is een maatlat waarvan iedere betrokkene weet en voelt dat het klopt.

Wilt u ook het plaatselijke DNA inzetten tegen winkelleegstand in uw gemeente of regio? Neem contact op met Hans van den Brink van The History Store 06-53646415 of info@historystore.nl.

E-Book "DNA en gebiedsontwikkeling ontvangen?"

Je aanvraag is succesvol ontvangen. We hebben een bevestigingsmail naar je email adres gestuurd.

Pin It on Pinterest