Selecteer een pagina

Omgevingsvisie Wat is er nodig voor de Omgevingswet, waar iedere gemeente en burger vanaf 2021 mee te maken krijgt? Dat begint met de omgevingsvisie, waarin iedere gemeente antwoord geeft op de vraag: wie zijn we en hoe vertalen we dat in de fysieke leefomgeving? De omgevingsvisie is een integraal strategisch plan voor de fysieke leefomgeving (ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud) op terreinen als:

  • ruimtelijke ontwikkeling;
  • natuur en milieu;
  • cultureel erfgoed;
  • water en gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
  • verkeer en vervoer.

Integraal Het integrale karakter van de omgevingsvisie leidt ertoe dat over heden niet meer per domein aparte strategische visies ontwikkelen, maar in samenhang. Omdat alle sectorale invalshoeken in de omgevingsvisie samenkomen, wordt een duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving bevorderd. De verplichting voor Rijk en provincies om één omgevingsvisie vast te stellen reduceert de bestuurlijke lasten. In het huidige stelsel moeten immers diverse visies worden opgesteld. Voor gemeenten wordt een bestuurlijke lastenverlichting bereikt omdat de omgevingsvisie op dat niveau niet verplicht is, en de verplichte structuurvisie verdwijnt.

DNA In grote lijnen komt het er bij een omgevingsvisie op neer om vast te stellen a. wie zijn we als gemeente, provincie en land? en b. wie willen we zijn? Om antwoord te kunnen geven op de vraag: ‘Wie zijn we?’ moet je eerst het DNA vaststellen. Want om te weten waar je naartoe kunt, zul je voor alles moeten weten waar je vandaan komt. In onze ervaring fungeert het DNA als verbindende leidraad bij ontwikkelingen. The History Store heeft zich gespecialiseerd in het blootleggen van het DNA van gemeenten en gebieden als onderlegger van visie, beleid en concrete projecten. Dat doen we samen met alle betrokkenen: inwoners, ondernemers, ambtenaren, politici, bestuurders, hulpdiensten, woningbouwverenigingen, etc. Zo wordt het DNA – en dus later de omgevingsvisie – een beetje van ons allemaal. Dit bredere draagvlak vergemakkelijkt de participatie en bevordert de acceptatie.

Benieuwd hoe The History Store u op weg kan helpen met de – voorbereiding van – de omgevingsvisie? Bel Hans van den Brink 06-53646415.

 

Film: Ministerie van I&M

E-Book "DNA en gebiedsontwikkeling ontvangen?"

Je aanvraag is succesvol ontvangen. We hebben een bevestigingsmail naar je email adres gestuurd.

Pin It on Pinterest