Selecteer een pagina

7c Amsterdam-Zuid 7a Amsterdam-Zuid 7 Amsterdam-Zuid

Amsterdam-Zuid – Armoede: feit of fictie?

Onderzoek naar sociale infrastructuren en mogelijke armoede in Stadsdeel Amsterdam-Zuid n.a.v. signalen van welzijnswerk.

Opdrachtgever: Stadsdeel Amsterdam-Zuid

Vraag: bij de politiek en bij het welzijnswerk zijn signalen binnengekomen over toegenomen armoede in dit stadsdeel

Advies: aan de hand van onderzoek van cijfers en gesprekken met betrokken instanties een helder beeld gevormd van de stand van zaken op dit gebied. Dit heeft geleid tot een advies aan de stadsdeelraad waarop de portefeuillehouder zijn armoedebeleid kon baseren.

Resultaat: een ‘wake up call’ waardoor het beleid op onderdelen aangepast is.

E-Book "DNA en gebiedsontwikkeling ontvangen?"

Je aanvraag is succesvol ontvangen. We hebben een bevestigingsmail naar je email adres gestuurd.

Pin It on Pinterest